Foreslår å legge ned skoler og heller satse på helse og velferd

foto