Krever svar: – Har kommunen spart penger som forventet?

foto