Levanger vil åpne for fiskeoppdrett, Verdal vil ikke - nå må saken trolig avgjøres av departementet

foto