Salt- og rustskader: – Mange trafikkfarlige biler

foto