Fylket fraråder helgetur

Det frarådes å dra på unødige reiser. (Ras over fylkesveg 6578 ved Lundamo, januar 2022) Foto: Ida Ulvik Rønninngen (Trøndelag fylkeskommune)