Tre mindreårige utskrevet fra sykehus etter dødsulykken før jul