Vil nedskalere E6-utbygging – ønsker ikke 110 km/t gjennom Innherred

foto