Iverksatte leteaksjon etter mann på vannscooter – hadde gått tom for bensin