Disse er blant områdene som kan bli nye boligfelt

foto