Til sykehus etter ulykke med sparkesykkel. Mistanke om rus