En gang for ikke så innmari lenge siden må det ha vært noen som hadde en drøm om at Verdal skulle bli et slags semisvensk dansebandland. I et forsøk på å gjøre drømmen virkelig bygde de et påbygg på Amfisenteret som rommet en innendørs danseplatt og på fasaden skrev de «dansbana», og så ventet de på at folk skulle komme strømmende og svinge seg til de svenske dansbandtonene. Det gjorde imidlertid ikke folk i noen særlig grad, i alle fall er det så lenge siden de gjorde det at det er glemt nå, og etter hvert var det noen med ansvar for bygget som syntes at det så ganske corny ut at det sto «dansbana». De tok dermed affære og malte over «bana», slik at det bare ble stående «dans». Men det hjalp ikke noe nevneverdig på besøket og dermed ble det bestemt at hele den svenske danseskiten skulle rives og det er det som er status for banan i dag.

PA Røstads

Men til tross for at det ikke er noe liv i dansbanan, eller dansebananen som den kanskje burde hett på norsk, så blir det muligheter for å ta seg en svingom i restauranten som har åpnet i lokalene innom banan. Ørens Meieri har nemlig hyret inn PA Røstads på lørdag til å spille gammeldans og innehaver Asbjørg Jakobsen forsikrer at det blir bra med plass og danse på selv om dansbanan altså er stengt.