Onsdag behandler kommunestyret i Levanger sine siste saker før sommerferien. Da skal de ta stilling til prioriteringslisten for nye kulturarenaer i Levanger.

I rådmannens forslag til innstilling til formannskapet gikk det fram at administrasjonen ønsker å først rive dagens bibliotek mellom jernbanestasjonen og rådhuset og bygge et nytt bibliotek og flersals kino på samme tomt. Politikerne vedtok imidlertid å prioritere planene for kultursatsing på havna, i det gamle vaskeriet. I en alternativ avstemning ble Kai Lennert Johansens forslag vedtatt med sju mot en stemmer, noe som medfører at kulturarenaen på havna skal prioriteres. Rådmannen bes også om å arbeide videre med planene om å realisere nytt bibliotek og kino på bibliotekstomta. Dersom kinoen flyttes ut av Festiviteten, skal lokalet også oppgraderes til andre kulturformål.

Kinodrift skal også legges ut på anbud under planleggingsprosessen. I neste trinn skal Festiviteten renoveres og bygges om for kulturhusbruk med nytt teknisk utstyr og flyttbart amfi.

– Rådmannen bes kontakte eventuelle interessenter med tanke på en etablering av hotell på havna, samt søke å få en avklaring av Nord universitets interesser omkring et samarbeid, heter det i vedtaket.

Utvikling av vaskeribygget vil for øvrig avhenge av samarbeid med framtidige hotelldrivere og andre kulturaktører for å bli realisert.