Søkte etter hus i avisa - fikk svar fra hele landet og landet på Åsenfjord

foto