– Planen er at helikoptrene skal ha en koordinert aksjon for å få slukket brannene, sier lensmann Nils Roger Duna i Flatanger.

Alle de fire helikoptrene skulle etter planen være i lufta klokken 7.30. Men til sjuende og sist er det piloten på det enkelte helikopteret som avgjør om dette er forsvarlig, sier Duna.

– Vi har klart å holde branngaten etablert, og klart å holde brannen innenfor det området som var avgrenset. Utviklingen gjennom natten har vært slik at vi har kontroll på hvor det brenner, sier lensmannen.

90 brannfolk har vært involvert

– Det som skjer videre nå, er at det planlegges å starte med slokking fra luften når det blir dagslys, opplyser Wiseth.

Gjennom natten bisto blant annet et helikopter fra Forsvaret med overvåking fra luften og for å få overblikk over omfanget av brannen.

Kystvakten

Kystvaktskipet Bergen har på sin side bistått med å pumpe vann fra sjøen på land og etablere en brannvegg for å hindre ytterligere spredning. Kystvaktskipet Njård, som ved midnatt skulle ha ankommet Bølefjorden på vestsiden av halvøya der det brenner, var tidlig onsdag morgen ennå ikke framme.

Ifølge skipsfartovervåkingsnettstedet Marine Traffic lå KV Njård i Stamnesfjorden like utenfor Lauvsnes fra 1-tiden til klokken 5, da det begynte å bevege seg videre igjen.

33 evakuert

Alle de 33 fastboende i Hasvåg og Småværet ble evakuert fra de anslagsvis 20 boligene i området. I tillegg er det til sammen 77 hytter og fritidsboliger i området som ble rammet av flammene, samt flere reiselivsanlegg, en småbåthavn og et kaianlegg. Totalt er det 139 registrerte bygninger i området.

Det var onsdag morgen uklart hvor mange bygninger som var blitt tatt av flammene, men ifølge Aftenposten skal det være snakk om 90 bygg.

Brannteori

Politiets teori er at brannen startet som følge av sterk vind som fikk ledninger i høyspentmaster til å treffe hverandre og slå gnister. Det har ikke falt regn i området siden før jul og terrenget er derfor knusktørt. Sterk vind gjorde at brannen spredte seg raskt og gjorde slokkearbeidet vanskelig.

De 33 innbyggerne som ble evakuert ble midlertidig innlosjert på Drageid leirskole. Deretter fikk de tilbud om å bo på Zanzibar Inn på Lauvsnes, men mange ønsket i stedet å bo hos slektninger og kjente.

Klokken 10 onsdag formiddag skal kommunen arrangere et informasjonsmøte for de evakuerte på Zanzibar Inn. Der skal lensmann, ordfører, rådmann samt kommunens kriseteam være til stede. (©NTB)