En Levangermann kontaktet nylig Levanger-Avisa for å fortelle om en regel han ikke forstår logikken i. Mindre alvorlige anmeldelser, som i hans tilfelle var tyveri og svindel på minibankkortet hans, kan nemlig bare leveres tre dager i uken.

- Jeg ringte lensmannskontoret for å anmelde tyveriet av bankkortet mitt, men fikk hakeslepp da de sa jeg ringte på feil dag. Jeg måtte ringe tilbake dagen etter. En skulle tro at denne tjenesten var den mest åpne av alle på lensmannskontoret, sier han frustrert.

Gjør det motsattte

Levanger lensmannskontor har nemlig redusert tjenestetilbudene på enkelte dager. Det betyr at anmeldelser av mindre alvorlig grad bare tas imot mandag, onsdag og fredag. Kontoret er åpent også resten av uka, men anmeldelsene blir ikke mottatt eller behandlet tirsdager og torsdager.

- Jeg skjønner at politiet må rasjonalisere eller spare penger, men det kan ikke ødelegge produktet de skal levere. Det er motsatt av ellers i samfunnet. Det blir som å få handle melka som står i butikkhylla bare på bestemte dager, sier mannen.

- Må skjermes

- Vi har lange tradisjoner på å ta imot folk når de kommer til oss, men vi må nå over på å skjerme medarbeidere som jobber med tunge saker. Da må vi kanalisere ressursene våre, og da kan enkelte saker vente en dag eller to, sier lensmann Anne B. Ulvin ved Levanger lensmannskontor.

Hun forstår at spørsmålet kommer, men poengterer at ressursene framover er nødt til å brukes på sakene som til enhver tid haster mest.

- Det er alvorlig nok med saker som her beskrives, men i forhold til prioriteringene våre må noen vente. Et godt råd er å ringe oss i forveien og sette opp en avtale. Da slipper en å komme hit flere ganger, sier Ulvin.

Hun legger til at akutte saker og alvorlige hendelser skal meldes inn via 02800 eller via 112 som tidligere.

- Der har vi apparater som håndterer alt som haster. Noen ganger hender det også at folk kommer innom med saker som haster veldig. Da kaster vi om på saker og håndterer det med en gang. Men vi kan ikke rigge kontoret etter krav til å være alltid beredt til eventuelle henvendelser. Ved avtaler vet folk at de får hjelp, sier Ulvin.

Den frustrerte mannen har også fått samme reaksjon fra andre bekjente, som også reagerer på samme måte.

- Alle jeg har snakket med trodde det skulle være mulig å anmelde saker hele døgnet. Dette er nok ikke folk klar over, og jeg mener det må være tilgjengelig når som helst.

Det er fortsatt mulig å benytte den nettbaserte anmeldelsen hos politi.no. Denne tjenesten gjelder for tyveri av sykkel, mobiltelefon, tyveri fra privatperson på offentlig sted eller tilgrising/skadeverk på bygning og kjøretøy. Alvorlige hendelser, ulykker og andre saker som krever politiutrykning blir imidlertid fortsatt tatt hånd om av politivakta i politidistriktet.

Bør ta hensyn

Lensmannen mener enkle saker kan anmeldes på nett, via politiet.no. Men det avhenger av hva slags sak det er.

- Det åpnes for at enkelte ting kan anmeldes på nett. Noen saker egner seg til det, men skjæringspunktet går på alvorlighetsgrad og graden av opplysninger som må gis, sier Ulvin, som igjen råder folk til å ringe i forveien og avtale tid med lensmannskontoret. Vår tipser er ikke overbevist.

- Det er fullt mulig å anmelde på nett, men saken blir ikke behandlet tidligere av det. Men jeg mener en person burde tatt imot slike anmeldelser på samme måte som politiet.no gjør, for eksempel for eldre folk. Da vet vi at saken er registrert og får et saksnummer å forholde oss til, sier mannen, som forstår årsaken til endringene, men likevel mener anmeldelser bør prioriteres.