Tunnelarbeidet har kommet nær bebyggelse - flere vibrasjonsmålere er satt ut

foto