Skulle egentlig øke antall plasser - nå vil kommunen vente