Politikerne mener dette brann-tiltaket er for dyrt