– Tenk sikkerhet og hold deg oppdatert, skriver Levanger kommune i en pressemelding om ekstremværet Ingunn.

Levanger kommune er i kriseberedskap.

Møter og arrangementer i kommunal regi, fra onsdag ettermiddag til torsdag morgen avlyses, ifølge meldingen. Det samme gjelder planlagt aktivitet i og ved kommunale bygninger og anlegg i det aktuelle tidsrommet.

Sikkerhet i høysetet

– Vi tar våre forholdsregler og ber våre innbyggere om å gjøre det samme. Tenk på egen og andres sikkerhet, og hold deg oppdatert på vær- og farevarsel, oppfordrer kommunedirektør i Levanger kommune, Peter Ardon.

Levanger kommune har sendt ut varsel om hjemmekontor i morgen for egne ansatte som har mulighet til det. Samfunnskritiske funksjoner i kommunen skal imidlertid møte på jobb. Enkelte kommunale tjenester kan bli berørt av ekstremværet.

Ekstra ressurser i hjemmetjenesten

– Ekstremværet kan gi oss utfordringer blant annet knyttet til vår hjemmetjeneste. Vi har planlagt for disse utfordringene og satt inn ekstra ressurser der det er behov. Innbyggere og pårørende som mottar tjenester fra kommunen oppfordres til å holde seg oppdatert med informasjon som blir gitt på kommunens nettside, sier Ardon.

Skoler, SFO og barnehager holdes i utgangspunktet åpne torsdag 1. februar, men det kan gjøres beslutninger om avgrensninger, eventuelt stenging ut ifra lokale forhold, står det i pressemeldingen.

Foresatte holdes fortløpende oppdatert fra sine respektive barnehager og skoler basert på informasjon og vurderinger om gjeldende vær- og farevarsel.

Private barnehager og skoler gjør egne vurderinger av sikkerhetsmessige tiltak i forbindelse med ekstremværet.

Samfunnskritiske funksjoner

Legevakta, som for tiden er lokalisert på Røstad, vil holde åpent uansett vær- og føreforhold. Om man ikke oppnår kontakt via telefon, oppfordres man til å ringe nødnummer 113. Ved bortfall av strøm, internett og mobilnett, må man møte opp fysisk på legevakta, fastlegekontoret eller sykehuset for å få nødvendig og akutt helsehjelp.

– Servicekontoret på Rådhuset i Levanger sentrum vil være fysisk bemannet og på telefon fra torsdag morgen, med normal åpningstid fra klokka 09.00 til kl.15.00, skriver kommunen.

De bemerker at forsinkelser og bortfall av kommunale tjenester kan forekomme.

– Innbyggerne oppfordres til å forberede seg etter beste evne og alliere seg med familie, venner og naboer for å møte potensielle utfordringer som følge av ekstremværet, avslutter kommunen i pressemeldingen.