Mens resten av klassen reiste til USA måtte Skogn-eleven bli igjen på skolen: – Jeg er knust

foto