Flere smittede overført hit, men sykehuset har fortsatt kapasitet