Høy pris for landbrukseiendom: – I grenseland for hva som kan aksepteres

foto