Tok hekken – kommunen ber flere om å gjøre det samme