Nå er det klart at det blir et liknende bygg like ved

foto