Dødsfall i Levanger: – Ingen holdepunkter for at det har skjedd noe kriminelt