Boka har det velklingende navnet «Den første boka mi», og skal gis til alle barn i Verdal når de kommer til helsestasjonen på ettårskontroll.

Satsingen er en del av prosjektet «Nord-Trøndelag leser».

Nå er det kanskje ikke meningen at barna selv skal lese den fra første dag. Boka er spesiallaget til formålet, siden høytlesning er en viktig del av prosjektet.

– Høytlesning for barn er et godt grunnlag for senere leseferdigheter, påpeker biblioteksjef Eli Kristoffersen.

Målet er å nå ut til alle barn med boka. Den inneholder sanger, eventyr, dikt og regler, og er både moderne og tradisjonell på samme tid. Den har også mange illustrasjoner, og den røde tråden i valget av tekster er at den skal kunne brukes allerede fra barnet er rundt ett år.