Vind og knusktørr januarmåned er årsak til at brannsjef Arnstein Kvelstad fra dags dato har nedlagt forbud mot bruk av åpen ild.

- I forbindelse med den ekstreme værsituasjonen i regionen innfører brannsjefen i tråd med § 37 i Brann- og eksplosjonsvernloven forbud mot å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare i skog og mark innenfor Levanger og Verdal kommuner.

Forbudet gjelder inntil videre.