Av: Kristian Stokdahl

Klappet og klart for riving

foto
Det gamle Domus-bygget i Nordgata 9, 11 og 13 kan endelig jevnes med jorden, etter at tillatelsen fra Bane Nor er på plass.