Bruksforbud og anmeldelser etter ny kontroll

foto