Også Bergsgrav og Ronglan er blant stoppestedene på Trønderbanen som direktoratet vil slutte å betjene dersom det skal settes inn flere tog på Trønderbanen.

En protest mot å legge ned Røstad ble spesifikt nevnt da et fellesforslag fra Sp, Ap, SV, miljøpartiet og KrF ble vedtatt da fylkesutvalget i Trøndelag onsdag behandlet elektrifiseringsforslaget fra Jernbanedirektoratet. Forslaget handler om å delvis elektrifisere strekningen, samt muligheten til å øke kapasiteten på Trønderbanen.

Jernbanedirektoratet mener at det er nødvendig å slutte og betjene 5 - 6 stasjoner for å øke til to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer. Både Ronglan, Røstad og Bergsgrav er på listen over stasjoner som da kan bli utelatt.

–Fylkesutvalget mener at forslaget fra Jernbanedirektoratet om nedleggelse av stasjoner er for unyansert. Om stasjoner skal kuttes må Jernbanedirektoratet gå i tett dialog med berørte kommuner og fylkeskommunen før beslutning om nedleggelse tas. Men etter fylkesutvalgets vurdering må vi fremme som krav at Røstad stasjon videreføres ut fra Nord Universitet sitt behov, heter det i vedtaket.

Når det gjelder elektrifisering mener fylkesutvalget at Jernbanedirektoratets fremlagte handlingsprogram legger grunnlaget for oppstart av elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen i 2019. Fylkesutvalget legger videre til grunn at full elektrifisering fortsatt blir gjennomført i denne NTP-perioden som strekker seg fram til 2029.

I vedtaket peker fylkesutvalget på at det må jobbes videre med reisetiden på Trønderbanen.

– Dobbeltspor Trondheim-Værnes og Forbordsfjellet-tunnel er ikke tiltak som ligger inne i dagen NTP men er tiltak som skal jobbe videre med. Disse prosjektene vil gi store løft som vil kutte reisetiden betydelig, heter det i vedtaket.