Innringer på veg til jobb meldte fra om brann i Inderøy

foto