Mener kommunen må utrede å droppe Helseplattformen