Vil kutte i administrasjonen, øremerke leirskole-penger og gi gratis halleie