Den pensjonerte brannmannen har runddag til uka - se jubilantlista

foto