Ingen funn av mennesker i bygget. Brannvesenet sikrer bygningen.

foto