Disse får bygge og rive og utvide og renovere og dyrke og anlegge og dele fra og slippe ut

foto