Kjell Håvard Nilsen, daglig leder i konsulentselskapet Optiman og leder for arrangørgruppen i Byggebørsen, mener at etterspørselen etter butikk- og kontorlokaler utenfor bykjernen i Trondheim er i ferd med å bli mettet. Derfor må det tas drastiske grep for å utvikle Midtbyen. I motsatt fall frykter han at Midtbyen blir som Levanger.

Kravet til næringsareal kunne veltet havneplaner Men nå lemper kommunestyret på kravene, og da er det klart for utbygging av Sjøsiden på havna. Ikke egnet

Midtbyen i Trondheim skriker etter utvikling, konkluderer han.

– Midtbyen må gjøre noe med sin egen attraktivitet. Slik det er nå, er det i Midtbyen mye av potensialet for handel, kontorbygg og boliger ligger. Problemet er at mye av bygningsmassene ikke er egnet for handel, butikker og boliger, sier Kjell Håvard Nilsen til Adresseavisen.

Han mener at politikerne og næringslivet bør gå sammen for å gjøre Midtbyen mer attraktiv, og kanskje gjøre et utvalg i bykvartalene for å bygge om kvartaler etter hvilke behov næringslivet har.

– Problemet er at hvis det ikke kommer leieinntekter fra bryggene eller bygårdene, vil ingen investere i dem. Vi må ta vare på identiteten, og samtidig utvikle byen, sier Nilsen.

Bygg om bryggene

– Ta for eksempel bryggene. De er pene bygninger, men de er lite egnet for butikker, boliger og kontorlokaler. De har blant annet lav takhøyde og det kommer inn lite lys. Hva hvis man for eksempel tenker på tre brygger samtidig, og tar vekk innmaten i den midterste bryggen for å få inn lys. Kanskje skal vi tørre å rive innmaten i noen av dem. Da kunne man for eksempel ha bygget store kontorlokaler, sier Nilsen.