Samtidig er det færre som vil bli adoptivforeldre. I 1970 ble 61 barn adoptert fra utlandet. I 2002 kom det nesten 800 adoptivbarn til Norge.

Det er også første gang på 20 år at Kina ikke er det største adopsjonslandet i noen av de norske adopsjonsforeningene, skriver Dagen.

Strammere regelverk

Nedgangen adopsjonstallene har flere forklaringer. Økt nasjonal adopsjon, strammere regler fra adopsjonslandene og lengre ventetid. Det har også vært internasjonal politisk uro rundt adopsjon.

– Det er færre barn som trenger et nytt hjem fra de landene vi tradisjonelt adopterer fra. I tillegg er det flere land som adopterer, som Italia, Frankrike og Spania, sier Helge Solberg i Verdens Barn til Dagen.

De fleste barna kommer fra Colombia, Chile, Sør-Afrika, Ungarn og Kina. Den gjennomsnittlige ventetida er nå på over fire år fra en familie søker til de kommer hjem med barnet.

Halvering av søkere

Stadig færre søker nå om å få adoptere barn.

– Det har vært en halvering i søkere de siste tre, fire årene. Fram til for et par år siden hadde vi mellom 1.000 og 1.200 familier et sted i søknadsprosessen. I dag er vi nede i 500, sier Fredrik Nordby, leder for administrasjonen i Adopsjonsforum.

Siden 1969 er nesten 20.000 barn adoptert fra utlandet til Norge.