En østeuropeer ble i Inntrøndelag dømt til ti måneders fengsel etter at han tilsto grovt tyveri på Elkjøp i Sjøgata.

Det var en søndag i november i fjor at tyven kom seg inn i Elkjøp ved å sparke inn en plate på ei dør. Tyven tok med seg varer med kostpris på over 600.000 kroner.

Får jula i fengsel Elkjøp-tyven må belage seg fire nye uker i fengsel og en jul bak murene. Godt planlagt

Kun få dager etter innbruddet ble mannen pågrepet i en tollkontroll i Sverige med tyvegods i bilen som han selv er eier av. PC-er, mobiltelefoner, nettbrett og GPS-er var blant varene han hadde i bilen da han ble stoppet på vei ut av landet. Under etterforskningen har mannen benektet tyveri, og forklart at han fikk overlatt godset til seg fra en polsk kvinne for å bringe dette til Sverige.

Innrømte alt

I retten innrømte mannen forholdene og tilståelsen styrkes av de andre bevisene i saken.

Mannen hevder han var alene om tyveriet, og retten finner ikke grunn til å tro at det dreier seg om mobil vinningskriminalitet i tradisjonell forstand.

Det meste av tyvegodset har kommet til rette.