Disse ble også hedret for trofast innsats i kommunen

foto