Bård Hoksrud og Anders Anundsen seiler opp som favoritter til vervet som ny nestleder i Fremskrittspartiet. Men foreløpig har ingen av dem bekreftet at de stiller til valg.

Denne helgen var det årsmøter i seks av Frps fylkeslag. Der ble delegasjoner til landsmøtet i mai plukket ut. Det er her Per Sandbergs etterfølger som første nestleder skal pekes ut.

NTB har vært i kontakt med flere nøkkelpersoner i ulike deler av partiet. Stort sett er det tre navn som pekes ut: Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, justisminister Anders Anundsen og ordfører Terje Søviknes i Os.

Av disse er det bare Søviknes som har vært åpen om eget kandidatur. I tillegg er det flere som holder fram stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra Østfold som kandidat. Leder av helsekomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos, er også et navn som dukker opp, i likhet med Per-Willy Amundsen, som nå er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Folkelig alibi

Men når spørsmålet om hvem som har favorittstempelet dukker opp, er det Bård Hoksrud og Anders Anundsen som trekkes fram.

– Jeg har ikke tatt stilling til dette ennå. Jeg avventer til valgkomiteen trer i kraft, men synes selvsagt at det er veldig hyggelig å bli nevnt, sier Hoksrud til NTB.

Mange av dem som foreslår ham, peker på hans folkelige stil og engasjement i saker som også opptar grasrota i partiet. Hans støttespillere mener Anundsen er for lik på den andre nestlederen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Skulle Hoksrud bli valgt som ny nestleder, er det flere som nevner at han bør vurdere å tre tilbake som statssekretær for å fokusere 100 prosent på partiet.

Av dem som peker på Anundsen, er det flere som trekker fram at han i større grad enn Hoksrud vil kunne henvende seg til velgere som ikke er overbeviste Frp-ere fra før. De anser ham også som en mer naturlig kandidat som partileder når Siv Jensen en dag trer tilbake.

Store sko

– Det er store sko som skal fylles, sier nyvalgt leder Ronny Berg i Finnmark Frp.

Han sier fylkeslaget ikke har diskutert konkrete kandidater ennå, men mener partiet bør lete etter en kandidat av Per Sandbergs merke.

– Vi må ha en nestleder som representerer grasrota i partiet på en god måte, som er synlig og tydelig og kan si ifra. Det er også viktig med representasjon utover regjeringsapparatet, sier Berg til NTB.

Fylkesleder Frank Willy Djuvik ser det på samme måten.

– Vi har vært tydelig på at en ny nestleder må hentes utenfor Stortinget og regjeringsapparatet. Det er viktig at organisasjonen får være med å definere politikken og at partiets primære syn gjøres kjent, sier han.

Vurderer Søviknes

Os-ordfører Terje Søviknes innfrir disse kriteriene, men Djuvik vil ikke sette en rød ring rundt navnet hans foreløpig.

– Vi venter til valgkomiteen har gått i gang med sitt arbeid, sier han.

En valgkomité blir først nedsatt i februar. I henhold til vedtektene skal den telle fem medlemmer, hvorav ett skal pekes ut av sentralstyret. De øvrige kommer fra de fire fylkeslagene som gjorde det best ved valget i høst, altså Møre og Romsdal, Østfold, Troms og Vestfold. I tillegg kommer vararepresentanter fra de neste to fylkeslagene på lista – Telemark og Nordland.