Den spesielle brua slår sprekker. Nå må den utbedres