Fire kvinner og fire menn vil bli kommunalsjef for helse og velferd i Verdal