Bomiljøet blir skadelidende - ber om at kommunen tar grep