Bekreftet: Ole Jørstad og to andre i RBK-styret gir seg