Ekspert på arbeidsrett reagerer på kommunens saksbehandling