Her planlegges det for julegrantenning og martna

foto