Barn og unge finner ikke frem til eller får den hjelpen de trenger - skal prøve å finne løsning på Stiklestad

foto