Mens foreldrene er på jobb, er barna på SFO i vinterferien: – Jeg elsker å være ute