Tone ønsket avløsning. Vegard er stolt av henne og tar ydmykt over